06 oktober 2017

Kallelse till extra föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 18:e oktober 2017 klockan 19:00
Plats: Sammy Hadfis lägenhet på Vikingagatan 21.

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för presentation samt beslut gällande två förslag till köp av del av vind. Det första förslaget är medlemmarna Martin och Daniella Aronssons (lägenhet 1601) förslag till köp av del av trapphus på plan 6, föreningens arkiv på plan 6, 0,5 kvm del av vind samt nuvarande förråd. Det andra är Sammy Hadfis (lägenhet 1404) förslag till köp av del av vind.

Login