Nedan finns dokument för information till kommande stämma.

Ladda ner kallelse här: Kallelse 2024
Ladda ner årsredovisning här: Årsredovisning 2023
Ladda ner revisionsberättelse här: Revisionsberättelse 2023
Ladda ner motionerna här: Motioner 2024
Ladda ner formulär fullmakt här: Fullmakt
Ladda ner förslag till stadgeändring: Förslag till stadgeändring

Login