Nedan finns dokument för information till kommande stämma.

Ladda ner kallelse här: Kallelse 2023
Ladda ner årsredovisning här: Årsredovisning 2022
Ladda ner revisionsberättelse här: Revisionsberättelse 2022
Ladda ner motionerna här: Motioner 2023
Ladda ner förslag till stadgeändring här: Förslag till stadgeändring

Login