Vanliga frågor FAQ

Kontrakt (andrahandsuthyrning & överlåtelser)

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen.

Vid andrahandsuthyrning ska ett andrahandskontrakt upprättas och en kopia på kontraktet ska lämnas till styrelsen.

Bostadsrättsägaren har fortfarande ansvaret för lägenheten gentemot föreningen och är ansvarig för att informera hyresgästen om föreningens stadgar och regler.

Information om var månadsavgiftsavierna ska skickas ska meddelas till vår ekonomiska förvaltare.

Föreningen bekostar inte namnändring på dörren vid andrahandsuthyrning.
Vill medlemmen bekosta detta debiteras fastighetsskötarens avgift för arbetet
och det påförs månadsavgiften.

Hur går jag till väga vid överlåtelse/försäljning?

Kontakta alltid någon i styrelsen innan du säljer din lägenhet.

Styrelsen behöver veta vem du har tänkt sälja till för att kunna godkänna överlåtelsen och anta köparen som medlem i föreningen samt bevilja dig utträde ur föreningen.

Vi äger huset gemensamt så tänk på att vårda det! Kontakta alltid styrelsen om du ser något som kan åtgärdas innan det går sönder eller om du har förslag på förbättringar.

Utrymmen i fastigheten

Var kan jag förvara min barnvagn?

Barnvagnsrum finns i porten på Karlbergsvägen 57.
Det är ej tillåtet att parkera barnvagnar i trapphus eller portar.

Var kan jag ställa min cykel?

Cyklar ställs i cykelrummet på Vikingagatan 21 (dörren till vänster om porten).

Var finns tvättstugan?

Tvättstugan finns på vinden vid terrassen. I tvättstugan finns tre tvättmaskiner, två torktumlare, ett torkskåp och en mangel.

Bokning av tvättid kan göras på tre sätt:
-    Bokningstavla i tvättstugan.
-    På Boka tvättid hemsida. bokatvattid.se/logga-in/ Logga in som Brf Viking Karl.
-    Med Boka tvättids app.

Du kan bara boka en tid åt gången.
Pinkod för din lägenhet kan du få av styrelsen eller Boka Tvättid. bokatvattid.se/

Om tvättning inte påbörjats inom en timme efter påbörjad tvättid är det fritt för någon annan att nyttja tvättstugan.

Lämna tvättstugan i fint skick och anmäl genast eventuella fel på maskinerna till fastighetsskötaren.

Vilka regler gäller vid användning av takterrassen?

Terrassen är allas egendom, lämna den i fint skick.

Observera att det inte är tillåtet att gå ut på taket på fastigheten. Det är dels en risk för olyckor och dels slits taket.

Var noga med att städa efter dig när du använt terrassen.

Släng inte fimpar ut mot gården eller på altanen, utan använd askfatet. Töm det efter användning. Det är absolut förbjudet att tömma askfat i tvättstugans sopsäck p g a brandrisk och lukt.

Släng inte heller matrester i soppåsen i tvättstugan.

Förvaringsutrymme/vindsförråd?

Förvara dina saker i vindsförråden och inte i gångarna.

Det är inte tillåtet att förvara brandfarligt material i vindsförråden. Skräp ska slängas, se rubrik sophantering. Observera att branddörrarna till vinden ska vara stängda.

Får jag grilla med någon form av grill på balkongen?

Styrelsen har på inrådan från brandmyndigheten samt för att undvika os mellan lägenheter beslutat att inte tillåta någon form av grillning på föreningens balkonger och/eller takterass.

Reparationer och renoveringar i lägenheten

När behöver jag fråga om lov av styrelsen?

Styrelsen ser positivt på att bostadsrättsinnehavaren reparerar och underhåller lägenheten. Det är dock viktigt att innan större reparationer påbörjas ska alltid information lämnas till styrelsen om vad som avses göras.

Med större reparationer menas:

  • Förändringar i kök

  • Förändringar i badrum

  • Borttagning och uppsättning av väggar.

Följande regler skall följs vid reparationer.
Alla ombyggnader som innebär att väggar ändras eller berör kök och badrum kräver Brf Viking Karls tillstånd. Sådant tillstånd skall sökas och erhållits från Brf Viking Karl innan arbetena påbörjas. I annat fall kan rättelseanmaning skickas från Brf Viking Karls styrelse och medlemmen riskerar att bli uppsagd.

Enklare underhåll, t.ex målning, tapetsering, byte av lås, byte av kylskåp etc. kräver inte tillstånd utan sådana åtgärder är det bara att utföra.

För att söka tillstånd, rita en skiss på vad Du vill göra och lämna den med en beskrivning till Brf Viking Karls brevlåda. När det gäller badrum är det särskilt viktigt att Du beskriver hur Du tänker ordna med fuktspärr.

Om ombyggnaden kräver bygglov måste Du själv ordna alla handlingar och söka och betala för bygglovet. Bygglov krävs t.ex. om du ska ändra en bärande vägg eller flytta på avloppet.

På hemsidan finns ett formulär som skall fyllas i av den som avser att renovera / bygga om. Klicka här.

Vilka generella regler och rekommendationer gäller?

Behöriga hantverkare
Är Du händig kan Du kanske göra det mesta själv men installationer av el- eller vatten måste behörig fackman utföra.

Använd hisskydd
När Du eller någon du anlitat ska frakta byggmaterial eller större gods i hissen. Var noga med att hämta ned och sätt upp hisskydden som finns på vinden.
Dessa återfinns vid vindsdörren nära trappen till tvättstugan.

När får arbeten utföras?
Arbeten som kan upplevas som störande får endast utföras på följande tider:
07.00 - 18.00 på vardagar.
Viktigt att alla respekterar dessa tider!

Stänga av vatten och tillträde till gemensamma utrymmen
Vid ombyggnaden uppkommer ofta situationer som kräver hjälp från Brf Viking Karl, t.ex. att stänga av vattnet eller få tillträde till olika utrymmen.

För att få stänga av vattnet ska medlemmen först kontakta styrelsen.

Senast tre dagar innan vattnet stängs ska lappar sättas upp i trapphusen med information om när arbetet ska ske.

Nyckel till huvudledningen finns hos ordföranden och hos Jan Hansson på Atlantis. Arbetet ska göras av auktoriserad rörmokare.

Håll porten snygg
Trapphuset blir lätt nedsmutsat då ombyggnad pågår. Du måste därför städa i trapphuset efter varje arbetsdag så att byggdamm hålls borta. Om Du missar att städa porten och trapphuset så att vår städare drabbas av merarbete kommer vi att kräva Dig på ersättning. Du får heller inte ställa skräp eller annat i eller utanför porten.

Byggsopor
Byggsopor måste fraktas bort på Din bekostnad. Kakelfix får inte hällas ut i avloppen. Vid förändring av el och vatten är det extra viktigt att arbetet sker av auktoriserade personer.

Hur går jag till väga om jag behöver stänga av vattnet?

För att få stänga av vattnet ska medlemmen först kontakta styrelsen.

Senast tre dagar innan vattnet stängs ska lappar sättas upp i trapphusen med information om när arbetet ska ske.

Nyckel till huvudledningen finns hos ordföranden och hos Jan Hansson på KB57 våning 1. Arbetet ska göras av auktoriserad rörmokare.

Underhåll i lägenheten

Vem ansvarar för rensning av avlopp?

Det åligger varje bostadsrättsinnehavare att rensa avloppet och att rengöra vattenlåsen vid behov.

För rensning av ledningar ut till stammarna kontaktas fastighetsskötaren.

Vad gäller vid sanering av skadedjur?

I föreningens fastighetsförsäkring ingår fullserviceavtal med Anticimex.

Ta kontakt med dem vid eventuella problem, tel. 075-245 10 00

Om det uppkommer skador?

Vid skador som du som bostadsinnehavare inte är ansvarig för (se stadgarna § 5) ska du alltid kontakta någon i styrelsen innan du beställer eller påbörjar reparation.

Detta är en förutsättning för att föreningens fastighetsförsäkring ska gälla.

Förvaltning & Fastighetsskötsel

Vem sköter fastighetsskötseln?

Fastighetsskötseln bedrivs av Åkerlunds Fastighetsservice AB.

Telefonnummer till kundtjänst: 08 39 06 50.

Måndag - Torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Vid akuta fel under lunchstängt samt fredagar mellan 15:00-16:00,
ring till mobiltelefon: 0707 66 63 68.

Hemsida: www.akerlundsfastighet.se/

Åkerlunds kan vara behjälpliga med ärenden som är bostadsrättsinnehavarens ansvar, observera då att betalning sker av bostadsrättsinnehavaren.

Jour när fastighetsskötaren inte är tillgänglig?

Vid akuta fall då Åkerlunds ej är i arbete, kontakta Dygnet Runt Service,

tel. 08-18 70 00

Ändringar av namnskyltar i porten och på dörren?

Nya namnskyltar på dörren och i trapphuset hanteras av styrelsen.

Om du vill få en namnskylt ändrad eller behöver en ny, vänligen kontakta styrelsen.

Namnändring görs enbart för nya ordinarie medlemmar.

Fel på hissen?

Vid hissfel, kontakta Hissgruppen AB.
www.hissgruppen.com

Felanmälan dygnet-runt 08 21 33 00.

Vem sköter den ekonomiska förvaltningen?

Nabo Group AB ansvarar för fastighetens ekonomiska förvaltning.

Telefon Kundtjänst 010-288 00 00

Hemsida: nabo.se

Vilka regler gäller för mitt avfall/sopor?

Hushållssopor slängs i sopnedkasten på våning 1. Gör inte påsarna för stora då det lätt blir stopp i sopnedkastet och det börjar då lukta illa.

Släng absolut inte pizzakartonger, vindunkar etc i sopnedkastet då det omedelbart leder till stopp och illalukt samt onödiga utryckningskostnader för sophämtning.

Återvinningsstation för papper, plast, glas, metall och batterier finns närmast på Vikingagatan och på Tomtebogatan.
För mer information om återvinningsstationer:
FTI Förpacknings & Tidningsinsamlingen
www.ftiab.se

För mer information om batteriåtervinning:
www.batteriatervinningen.se

Miljöfarligt avfall som kemiskt och elektriskt avfall, glödlampor, lågenergilampor, lysrör och batterier kan lämnas in på Stockholms Stad´s återvinningscentraler.
För hushåll är det kostnadsfritt att lämna avfall på återvinningscentraler.
För närmare information angående sophantering och återvinning se www.stockholm.se/avc.

Bredband & TV

Fel på tv anslutningen?

Om du har problem med TV:n, fråga en granne om han/hon har samma problem. Om så är fallet, kontakta någon i styrelsen. Om det bara är du som har problem så är det sannolikt din egen TV det är fel på.

TV nätet är anslutet via Com Hem

Vilka bredbands leverantörer finns tillgängliga?

Huset är anslutet till Com Hem's nät.

Login