03 juni 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Hej!

Samtliga medlemmar har 2020-06-02 i brevlådan och här elektroniskt fått kallelse och stämmodokument till årets årsstämma som hålls i två delar. Den första utgöres av ett årsstämmoformulär där vi hanterar formalia och den andra delen som utgöres av ett digitalt möte som också skall tillåta inringare. Detta för att medlemmar skall kunna kommentera och ställa frågor kring årsredovisningen.

Årsstämmoformuläret vill vi ha åter i föreningens brevlåda på bottenvåningen Karlbergsvägen 57 senast den 15 juni 2020 för att medlemmen skall räknas som närvarande vid mötet. Årsstämman hålls sen digitalt den 17 juni kl 18.30. Inloggningsuppgifter och telefonnummer kommer att distribueras separat.

Årsredovisningen, nytt stadgeförslag och motioner finns också på föreningens hemsida.

Till aktivitetslistan i Årsstämmopresentationen 2020 kan också läggas:

- Byte av två tvättmaskiner i tvättstugan

- Städning av vind

- Rensning av cykelförråd

Om någonting är oklart så kontakta styrelsen.

Välkomna!

Styrelsen Brf Viking Karl  

Login