30 januari 2020

Information från styrelsen

Hej!

Här kommer en uppdatering till medlemmarna från styrelsen i Brf Viking Karl.

Vi hade den 21/1 det första styrelsemötet för 2020.

EKONOMI

Den 30 januari 2020 lägger vi om ett lån på 6 MSEK som under tio år löpt med 4,34% ränta. Vi delar upp det i två lån. Ett på 5 MSEK löpande på två år med ca 0,90% ränta och ett med tremånaders-ränta på ca 1,09%. Detta ger föreningen rörelsefrihet att under löptiden för det bundna lånet kunna amortera på det rörliga lånet.

ELSPARKCYKLAR – SPECIELLT TILL ER SOM ANVÄNDER ELSPARKCYKLAR

Allt oftare står nu elsparkcyklar parkerade på gångbanan precis vid entrédörren till Karlbergsvägen 57 (ännu har vi inte sett det vid dörren till Vikingagatan 21). Det ser trist ut. Det är nio meter från staketet vid trottoaren fram till dörren. Den sträckan tror vi att de flesta kan gå.

Parkera alltså elsparkcyklar vid staketet/trottoaren och inte på gångbanan i närheten av entrédörren.

VIKTIGA DATUM - FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte kommer att hållas söndagen den 10 maj 2020 kl 18.00 på Birkagården, Karlbergsvägen 86. Samtliga medlemmar i föreningen är välkomna och varje lägenhet i föreningen har en röst.

Skriv upp detta datum och delta på mötet – det är din formella möjlighet att påverka föreningens arbete och inriktning under det kommande verksamhetsåret.

MOTIONER OCH MOTIONSTID

Motioner måste vara inlämnade till styrelsen antingen elektroniskt eller på papper i föreningens brevlåda på bottenvåningen Karlbergsvägen 57 senast den 24 mars 2020 för att hinna beredas av styrelsen. Vill du veta hur ett effektivt sätt att skriva en motion kan se ut så gå in på www.brfvikingkarl.se där finns exempel.

SNÖSKOTTARE

I samband med bytet av snöskottare har föreningen låtit montera nya säkerhetsstegar på våra hustak. Det gör att vi fyller säkerhetsnormerna för snöröjarna.

VINDEN – SAKER FÅR INTE STÄLLAS UTANFÖR VINDSFÖRRÅD!

Trots den rensning som vi gjorde på vinden i september och som kostade föreningen pengar så har det nu igen ställts saker (t ex en bokhylla) i ett prång. Vid nästa brandgenomgång (som sker en gång i kvartalet för vår säkerhet) så innebär det att vi kommer att få nedslag och föreningen behöver då bekosta bortforsling av allt som står i gångar och prång. Det vill säga allt som står utanför vindsförråden. Det betyder att föreningen måste betala för bortforsling åt någon medlem som inte klarar/orkar göra det själv.

HAR DU SETT ELLER HÖRT EN RÅTTA? RAPPORTERA TILL STYRELSEN

Är det någon annan medlem som haft råttbesök? Meddela då styrelsen. Vi har kontakt med Stockholm Vatten som ansvarar för avloppsrören. Det är genom dessa rör som råttorna bereder sig tillträde. Vi väntar nu på rapport från Stockholm Vatten kring vilka åtgärder de vidtagit.

Med detta önskar Styrelsen för Brf Viking Karl alla medlemmar en skön fortsättning på nya året!

Styrelsen Brf Viking Karl

Logga in