20 januari 2021

Information från styrelsen

Hej!

Här kommer en uppdatering till medlemmarna från styrelsen i Brf Viking Karl.

EKONOMI

Föreningens ekonomi är fortsatt god och följer plan. Styrelsen har som en försiktighetsåtgärd beslutat att skjuta på nästa amortering till efter föreningsstämman.

BRANDSYN – VIKTIGT PÅMINNELSE

Föreningen vill därför erbjuda de som vill eller misstänker att det kan finnas brandskyddsproblem att genomgå en brandskyddsbesiktning.

Om du vill ha en brandskyddsbesiktning så anmäler du det till vår e-post eller ringer 076-3905191 innan den 30 januari 2021. Om du redan har anmält dig så behöver du inte göra det igen.

Vi beräknar att besiktningen skall kunna ske i slutet av februari.

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA

Datum för årsstämma är planerat till söndagen den 13 juni 2021 kl 16.00.

Vi hoppas kunna hålla en fysisk årsstämma i år. Styrelsen kommer att följa myndigheternas rekommendationer så om det inte går att ha en säker fysisk stämma så får vi genomföra stämman som vi gjorde under 2020.

MOTIONSTID

Det betyder att vi har en tid för att lämna in motioner som börjar den 8 mars och där sista dagen för att lämna in en motion blir den 23 april, 2021.

Detta för att styrelsen skall ha tillräcklig tid att diskutera ekonomi och genomförbarhet med olika motioner och formulera styrelsens rekommendation.

OMBYGGNADSANMÄLAN

Med anledning av de frekventa ombyggnader och renoveringar som sker i våra fastigheter har styrelsen beslutat att införa en ombyggnadsansökan som den ansvariga medlemmen skall ha fyllt i och lämnat till styrelsen innan ombyggnad/renovering påbörjas. Ombyggnadsanmälan finns på hemsidan.

Med detta önskar Styrelsen för Brf Viking Karl en fin januari.

Login