27 oktober 2010

Byggprojekt på innergård/fasad/tak

Under de kommande veckorna kommer ett byggprojekt som involverar Brf Viking Karls fastighet att inledas. Byggställningar kommer inom kort att börja monteras upp på innergården. Ett konstruktionsfel i fastighetens plåttak har konstaterats av besiktningsman efter det att två av föreningens lägenheter vattenskadades under den hårda vintern 2009/2010. Detta ledde även till skador i putsen på fasaden mot innergården som måste åtgärdas. Då många fastigheter drabbats under den gångna vintern har upphandlingen varit utdragen med långa vänttider som följd.


Styrelsen vill därför förvarna om att byggställningar kommer att ställas upp samt byggarbete som kan komma att uppfattas som störande kommer att pågå under ett antal veckor framåt. Det är bra om medlemmarna i möjligaste mån undviker att vistas på innergården under denna period.


Vid eventuella frågor, kontakta styrelsen via formuläret på hemsidan www.brfvikingkarl.se

Login