28 juni 2023

WhatsApp-grupp

Hej.

Nu har föreningen en WhatsApp-grupp för medlemmar.
Här kan vi delge viktig eller akut information.
Styrelsen ser gärna att så många som möjligt deltar i gruppen.

Kontakta Richard Dour eller info@brfvikingkarl.se

Login