08 april 2009

Valberedningen söker kandidater

Valberedningen söker kandidater för inval i styrelsen i samband med årsstämman i maj. Efter diskussion med styrelsen söker valberedningen framförallt medlemmar med juridisk expertis för att komplettera nuvarande kompetens i styrelsen. Eventuella kandidater ombedes kontakta valberedningen (Åsa Talamo, Karlbergsvägen 57, Elisabeth Alinder, Vikingagatan 21) omgående.

/Styrelsen Brf Viking Karl

Login