15 april 2019

Uppdatering från styrelsen nr 4

Hej!

Här kommer en uppdatering från styrelsen till medlemmarna i Brf Viking Karl.

ENERGIDEKLARATION

Styrelsen har låtit bolaget Energi och Ventilation Roslagen göra en energideklaration av fastigheten. Den visar att vi har energiklass 1 och läcker onödigt mycket energi till igen nytta och onödig kostnad. Vi kommer därför att ta in offerter på vad som kan göras och till vilken kostnad för att täppa till de värsta läckorna.

RADONMÄTNING

Radonmätning är nu utförd och mätarna är på väg att samlas in. Resultatet av mätningen kommer att meddelas alla medlemmar.

TVÄTTBOKNINGSSYSTEMET

Tvättbokningssystemet är nu permanentat och verkar fortfarande fungera bra.

STÄMMODATUM

Datum för föreningens ordinarie årsstämma är måndagen den 13 maj 2019 klockan 19.00. Särskilt meddelande kommer till alla medlemmar i enlighet med våra stadgar.

RUTIN VID FÖRSÄLJNING AV GEMENSAM YTA

Styrelsen har nu fastlagt en rutin att användas vid försäljning av gemensam yta. Rutinen kommer att läggas upp på hemsidan och bifogas kallelsen till årsstämman.

DIALOG OM GÅNGBANAN OCH GRÄSMATTAN FRAMFÖR K57

Med anledning av den bristfälliga skottningen och sandningen under vintern samt att den sandning som vi själva gjort legat kvar så länge har vi tagit upp en dialog med Stockholms Stad och deras Parkingenjör som visat sig förstående (sic!). Dagen efter städades gångbanan utanför porten på Karlbergsvägen 57.

Dialogen fortsätter om också andra saker som t ex de cyklar som sitter fastlåsta vid staketet.

BRANDSKYDDSROND

En brandskyddsrond har genomförts där föreningen fick två anmärkningar. Den ena avser de skrot- och slängsaker som stod direkt till vänster innanför vindsdörren på Karlbergsvägen 57 samt en del i vindsgångarna. De här sakerna transporterades därför bort i veckan.

Den andra avsåg barnvagnsuppställning i trapphuset. Ingen åtgärd har ännu vidtagits.

BARNVAGNSRUMMET K57

På förekommen anledning meddelas att cyklar inte får ställas i barnvagnsrummet på Karlbergsvägen 57. Cyklar kan ställas i cykelrummet Vikingagatan 21 eller på gården i samma uppgång.

VARMVATTEN

Några medlemmar har anmält att det tar onormalt lång tid innan det kommer varmvatten till exempel vid duschning. Styrelsen vill gärna få information om detta är ett utbrett problem, meddela oss på mail eller lägg en lapp i postlådan på nedre botten K57.

STÄDNING AV TVÄTTSTUGA

Styrelsen har haft en dialog med städentreprenören angående städning av tvättstugan samt en del andra städobjekt. Vi kommer också att göra en genomgång av entreprenörens uppdragsbeskrivning så snart vi kan.

Styrelsen Brf Viking Karl

Login