27 februari 2019

Uppdatering från styrelsen nr 3

Hej!

Här kommer årets första uppdatering från styrelsen till medlemmarna i Brf Viking Karl.

EFTER STORMEN

Efter stormen som passerade runt nyår så har vi låtit inspektera yttertaket på vår fastighet. Inga allvarliga skador upptäcktes men en hatt till en ventilationsskorsten hade tagits av vinden och flugit bort. En ny har ordnats så att vi inte får in regnvatten.

ENERGIDEKLARATION

En förnyad energideklaration av fastigheten kommer att göras under våren.

RADONMÄTNING

Radonmätning kommer att utföras under 60 dagar i elva lägenheter. De berörda har meddelats separat. Resultatet kommer att meddelas alla medlemmar så snart det är klart.

ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen för året 2018 kommer att tryckas och distribueras i fysisk form. Nästa årsredovisning för år 2019 kommer inte att tryckas utan kommer att distribueras digitalt. Den som vill ha en pappersutskrift kan beställa det från styrelsen som ordnar det som en vanlig utskrift (den kommer alltså inte att vara lika tjusig som årets tryckta). Vi gör detta för att spara miljö och pengar.

TVÄTTBOKNINGSSYSTEMET

Det förefaller som om det nya tvättbokningssystemet har fått ett gott mottagande. Styrelsen har inte hört någon som varit negativ utan tvärtom. Det är nu enklare att "spontantvätta" eftersom det är så lätt att från soffan kunna se om tvättstugan är bokad eller inte. Har du synpunkter så tveka inte att höra av dig till styrelsen snarast då vi har systemet kostnadsfritt på prov i tre månader och därefter måste bestämma oss om vi ska gå vidare.

INSPEKTION AV HISSAR

Hissarna på både Karlbergsvägen 57 och Vikingagatan 21 har genomgått sin årliga inspektion under januari 2019 och befunnits vara i utmärkt kondition.

STÄMMODATUM

Tentativt datum för föreningens ordinarie årsstämma är satt till tisdagen den 14 maj 2019 klockan 19.00. Särskilt meddelande kommer till alla medlemmar i enlighet med våra stadgar.

OVK & TILLUFT

OVK-ombesiktning gjordes den 17 januari 2019. Vi är nu nära ett fullt godkännande av fastigheten men några lägenheter hade fortfarande brister och styrelsen kontaktar dem som är direkt berörda. När alla lägenheter är godkända skall vi ta tag i frågan om de problem som verkar finnas med tilluft.

OCH EN PÅMINNELSE - INVENTERING AV VINDSFÖRRÅD

Alla vindsförråd skall märkas med: Datum, adress (Vikingagatan eller Karlbergsvägen), lägenhetsnummer och gärna namn och telefonnummer. Sätt lappen på förrådsdörren och ta bort eventuella gamla märkningar om möjligt. Vi ber alla göra detta snarast.

Styrelsen Brf Viking Karl

Login