27 februari 2019

Så här skriver du en motion

Så här skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.

Skriv i brödtexten mer utförligt vad ärendet handlar om.

Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

Skriv under dokumentet med ditt namn.

Motioner lämnas med fördel in via e-post. Använd då e-postformuläret på hemsidan.
Motioner kan även lämnas in på papper. Lägg dom i föreningens brevlåda på Karlbergsvägen 57 BV.

Login