13 december 2011

OVK godkänd och takmålning genomförd

Styrelsen har nöjet att meddela att fastigheten har fått OVK godkänd efter rengöring, injustering och ombyggnation/komplettering av vissa av föreningens lägenheter/lokaler. Arbetet och kostnadsfördelning genomfördes med stöd från det beslut som togs på ordinarie årsstämma i maj.

Då styrelsen inte gett besked på hemsidan tidigare kan vi nu låta meddela att under maj och juni genomfördes en blästring och målning av stora delar av taket mot Vikingagatan samt mot innergård på Karlbergsvägen 57.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Brf Viking Karl

Login