30 november 2018

Nyheter från Styrelsen nr 2

Hej!

Här kommer en uppdatering till medlemmarna i Brf Viking Karl.

VVS-LOKALEN

Den lokalen får vi nu snart börja kalla för Tretorn-lokalen för snart är renoveringen färdig och Tretorn Sweden AB kommer att flytta in. Färdigställandet och inflyttning kommer att ske senast den 15 december 2018. Vi ser fram emot att välkomna dem som betalande hyresgäst från det datumet. Så fort som det är möjligt kommer vi också att putsa nedre delen av fasaden efter klottersaneringen så att det blir enhetligt och snyggt.

EKONOMISK FÖRVALTARE

Från den första januari 2019 byter vi ekonomisk förvaltare från SBC till Conzignus vilket innebär att avgiftsavier kommer att skickas från dem troligen från och med andra kvartalet 2019. Bytet av ekonomisk förvaltare innebär en betydande besparing för föreningen.

BOKNINGSSYSTEM TVÄTTSTUGA

Styrelsen har beslutat att införa ett nytt bokningssystem för tvättstugan. Systemet är datorbaserat och innebär en rad fördelar med bland annat påminnelser om bokad tvättid så att tvättstugan kan utnyttjas effektivare än idag. För dem som inte har tillgång till dator kommer en speciell hjälp att erbjudas. Mer information kommer när vi vet företagets leveranstid av systemet.

UNDERHÅLLSPLAN

Uppdatering av vår underhållsplan för fastigheten har påbörjats av Åkerlunds Fastighetsförvaltning AB.

VATTENSKADA

En lägenhet på Karlbergsvägen 57 har drabbats av en vattenskada på grund av läckande anslutningar till en diskmaskin. Vi vill därför uppmana alla som har diskmaskin att se till att fullgoda läckageskydd är monterade.

PORTLÅSPROBLEM

På Vikingagatan 21 hade vi under förra veckan ett problem med portlåset. Det är nu åtgärdat med en ny låscylinder. Inga nycklar behöver bytas men låssmeden har meddelat att det kan medföra att äldre slitna nycklar inte fungerar. Om du har ett sånt problem så anmäl det till info@brfvikingkarl.se.

INVENTERING AV VINDSFÖRRÅD

Som tidigare meddelats kommer styrelsen att göra en inventering av samtliga vindsförråd då vi misstänker att en del vindsförråd kan vara ”övergivna”. För att hitta dessa ber vi alla märka sina vindsförråd med datum, adress (Vikingagatan eller Karlbergsvägen samt det lägenhetsnummer som står på ytterdörren (Obs!), gärna också namn och telefonnummer Sätt lappen synligt på förrådsdörren och ta bort eventuella andra märkningar om möjligt. Vi ber er göra detta senast 15 december 2018.

OVK

Styrelsen planerar att ombesiktning av ventilation (OVK) skall ske under första kvartalet 2019. Mer information kommer när datum har spikats.

Med vänliga hälsningar,

För styrelsen för Brf Viking Karl

Richard Dour

Logga in