30 november 2018

Nyheter från Styrelsen nr 1

Här kommer en uppdatering från styrelsen i föreningen.

VVS-lokalen

Det är med glädje vi kan meddela att vi nu har ett undertecknat treårigt avtal med Tretorn Sverige AB som vi förhandlat med under en dryg månad. De kommer att flytta in omedelbart efter det att renoveringen av lokalen är klar. Renoveringen beräknas ta ca 4-5 veckor. Kontraktsvillkoren med denna hyresgäst är betydligt bättre för föreningen än tidigare.

Samtidigt kommer vi också att rengöra fasaden från klotter och måla på där det behövs.

OVK inför ombesiktningen

De flesta lägenheter som inte fick godkänt i den senaste OVK-besiktningen verkar nu vara klara för en ombesiktning och föreningen kommer att anmäla att vi är redo för en ombesiktning efter den första november 2018.

Underhållsplan

Styrelsen har uppdragit åt Åkerlunds Fastighetsunderhåll att tillsammans med styrelsen upprätta en underhållsplan för vår fastighet.

Strömställare för ytterdörrar

Då vi använder oss av möjligheten att ställa upp dörren med hjälp av strömställaren, till exempel vid lastning och lossning, är det viktigt att ställa tillbaka strömställaren när jobbet är klart.

Samtyckesdokument

Det är viktigt att nyinflyttade fyller i samtyckesdokumentet som finns längst bak i "Välkomstinformationen" så att vi kan kommunicera med e-post.

Har du frågor? Kontakta styrelsen genom vår hemsida eller svara på detta mail.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Viking Karl

gm Richard Dour

Login