04 november 2009

Lägenhetsnumrering

Enligt en ny lag ska uppgifter om alla Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet är den myndighet som samlar in uppgifterna. Styrelsen har lämnat in uppgifter till Lantmäteriet och den nya lägenhetsnumreringen ha godkänts. De nya lägenhetsnumren kommer att anslås inom 3 månader på respektive dörr eller i porten. Dessa lägenhetsnummer ersätter ej de tidigare lägenhetsnumren utan ska ses som ett komplement för att följa den nya lagen.

När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer Skatteverket att ändra i folkbokföringen så att du blir folkbokförd på den lägenhet där du bor, istället för, som idag, enbart på fastigheten. Detta beräknas ske med början år 2010. Om du innan dess flyttar till en lägenhet med lägenhetsnummer kan du på din anmälan om flyttning ange numret och få det infört i folkbokföringen.

Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på webbplatsen www.lagenhetsregistret.se.

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

5 november 2009

Styrelsen
Brf Viking Karl

Login