16 mars 2020

Information från styrelsen

Hej!

Här kommer en uppdatering till medlemmarna från styrelsen i Brf Viking Karl.

EKONOMI

Föreningens ekonomi är fortsatt god och styrelsen planerar att göra ännu en amortering på föreningens lån under våren.

SOPOR I TRAPPHUSEN

För allas gemensamma trivsel har vi tillsammans i ordningsreglerna bestämt att sopor inte ska ställas utanför dörren på lägenheten. Det både luktar och ser osnyggt ut. Att gå upp eller nedför trappan och slänga soporna i nedkastet tar inte så lång tid och är inte så svårt. Hyr du ut din lägenhet i andra hand så är det viktigt att din hyresgäst vet om denna ordningsregel.

VIKTIGA DATUM - MOTIONER OCH MOTIONSTID

Motioner måste vara inlämnade till styrelsen senast den 24 mars 2020 för att hinna beredas av styrelsen. Vill du veta hur ett effektivt sätt att skriva en motion kan se ut så gå in på www.brfvikingkarl.se där finns exempel.

Inlämnade motioner publiceras löpande på vår hemsida www.brfvikingkarl.se.

VIKTIGA DATUM - FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Föreningens årsmöte kommer att hållas söndagen den 10 maj 2020 kl 18.00 på Birkagården, Karlbergsvägen 86. Samtliga medlemmar i föreningen är välkomna och varje lägenhet i föreningen har en röst.

Skriv upp detta datum och delta på mötet – det är din formella möjlighet att påverka föreningens arbete och inriktning under det kommande verksamhets-året.

NY VALBEREDNING

Vår nuvarande valberedning, som gjort ett bra jobb under många år, har bett om att bli förnyad. Vi kommer därför att välja en ny valberedning vid föreningens årsmöte. Att delta i valberedningen är ett utmärkt tillfälle att lära känna dina grannar så anmäl till styrelsen om du är intresserad av att bli vald.

Med detta önskar Styrelsen för Brf Viking Karl alla medlemmar en skön marsmånad!

Styrelsen Brf Viking Karl

Login