22 mars 2022

Information från styrelsen

Hej!

Här kommer en uppdatering till medlemmarna från styrelsen i Brf Viking Karl.

FÖRENINGENS EKONOMI

Föreningens ekonomi är fortsatt god och följer plan.

MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA TILL ÅRSSTÄMMAN

Alla medlemmar i föreningen kan lämna in motioner med förslag och önskemål.

Motionerna skickas till styrelsen helst elektroniskt som ett mail till föreningen e-post men kan också lämnas på papper i föreningens brevlåda mittemot hissen på bottenvåningen Karlbergsvägen 57. Sista dag för inlämnande av en motion är den 1 april 2022 för att styrelsen skall hinna behandla motionen i god tid innan årsstämman.

ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ser gärna att så många som möjligt kommer och engagerar sig i föreningens skötsel och val av funktionärer till styrelsen och valberedningen. Vi planerar en fysisk stämma i år söndagen den 29 maj 2022 kl. 18:30. Stämman kommer att hållas i Samlingssalen på Birkagården, Karlbergsvägen 86.

Den medlem som inte kan delta själv på stämman kan lämna fullmakt till någon annan medlem. Information om fullmakter kommer att bifogas i den personliga inbjudan som kommer att skickas ut till alla medlemmar.

FÖRENINGENS NYA HEMSIDA

En förnyad och förbättrad hemsida kommer att vara klar inom kort. Separat meddelande kommer att skickas ut när den är tillgänglig.

BYTE AV EVAKUERINGSFLÄKT

Evakueringsfläkten med många år på nacken som sitter på innergården och betjänar Atlantisstudion kommer att bytas till en ny effektivare fläkt inom kort.

Styrelsen

Login