22 mars 2021

Information från styrelsen

Hej!

Här kommer en uppdatering till medlemmarna från styrelsen i Brf Viking Karl.

EKONOMI

Föreningens ekonomi är fortsatt god och följer plan.

BRANDSYN

Brandsyn har nu skett i fastigheten, hos de som anmälde sig, måndagen den 8 mars 2021. Några mindre åtgärder behöver göras av medlemmarna.

TERRASSEN UTANFÖR TVÄTTSTUGAN

Stort tack till Anna Tillgren som sopat upp fimpar och annat vilket gör att terrassen nu igen ser trevlig ut.

BIG BAG UTANFÖR V21 – EXTRA KOSTNAD FÖR FÖRENINGEN

Den Big Bag som stått utanför V21 under lång tid har nu transporterats bort. Det har kostat föreningen 1.642 kronor. Helt oacceptabelt. Den medlem som haft denna big-bag utanför kan sätta in motsvarande summa på föreningens bankgiro.

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA

Datum för årsstämma är planerat till söndagen den 13 juni 2021 kl 16.00.

MOTIONSTID - PÅMINNELSE

Motionstiden börjar den 8 mars 2021 och sista dagen för att lämna in en motion blir den 23 april, 2021.

Detta för att styrelsen skall ha tillräcklig tid att diskutera ekonomi och genomförbarhet med olika motioner och formulera styrelsens rekommendation.

Motioner lämnas antingen i föreningens brevlåda mittemot hissen på bottenplan Karlbergsvägen 57 eller skickas som e-mail till styrelsen.

IMD- INDIVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING

Detta EU-krav kommer med stor säkerhet inte att drabba vår förening men kommer att innebära åtgärder och uppgiftslämnande som kommer att ta tid i anspråk för styrelsen.

ORDNINGSREGLER

Uppdaterade ordningsregler kommer att läggas upp på föreningens hemsida inom kort och dessutom delas ut. Vi ber alla medlemmar att ta del av de nyheter som finns i ordningsreglerna.

HJÄRTSTARTARE

Fler och fler bostadsrättföreningar skaffa hjärtstartare i sina entréer. Att göra det är ett stämmobeslut. Om du är intresserad kontakta mig Richard Dour 076-3905191.

Med detta önskar Styrelsen för Brf Viking Karl ett fint slut på kvartalet.

Login