07 juli 2021

Information från styrelsen

Hej!

Här kommer en uppdatering till medlemmarna från styrelsen i Brf Viking Karl.

Äntligen är sommaren här och nu i juni har den verkligen kommit med besked.

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA

Liksom förra året tvingades vi att ha vår årsstämma i två akter. Den första genom ett frågeformulär som besvarades av 31 (av totalt 51) medlemmar. Detta följdes upp med ett Zoom-möte söndagen den 13 juni 2021 kl 16.00 öppet för alla medlemmar med möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Där hade vi 18 medlemmar inloggade. Vi har mött alla myndighetskrav och föreningens årsstämmas protokoll finns tillgängliga på vår hemsida.

I samband med årsstämman så tackar vi Pernilla Svedberg för flera års arbete i styrelsen och hälsar Christofer Ivert välkommen som ny styrelseledamot.

EKONOMI

Föreningens ekonomi är fortsatt god och följer plan.

BRANDSYN

Cyklar eller andra föremål får inte stå i korridorerna till cykelrummet på Vikingagatan 21. Cyklar som ändå står där kommer att flyttas ut till gatan. Anledningen är att brandmyndigheterna inte accepterar cyklar i korridorer. Om det börjar brinna i huset så begränsar cyklarna deras möjligheter att bekämpa branden.

Inga möbler eller andra föremål får stå på vindens gångutrymmen. Alla föremål måste placeras i ditt vindsförråd. Föreningen kommer nu igen att tvingas ta en kostnad för att transportera bort möbler som står i vindskorridorerna vilket inte accepteras av brandmyndigheterna.

Styrelsen har beslutat att köpa in ett antal brandsläckare och fördela dessa på lämpliga ställen i båda uppgångarna.

TERRASSEN UTANFÖR TVÄTTSTUGAN

Stort tack till Josefin Nordvall och Susanne Löf som gemensamt sett till att vi har fått en trevligare terrass och entré till K57. Nu är det vi andra medlemmar som ser till att den fortsätter att se inbjudande och trevlig ut – om du röker eller snusar, ta med dig fimparna eller påsarna hem.   

ELSPARKCYKLAR (ordf personliga åsikt)

Eftersom det finns ett parti i Stockholms Kommun som inte bryr sig så finns det ännu inga lagliga möjligheter till agerande men vi ber samtliga medlemmar att parkera elsparkcyklar minst 25 meter ifrån våra entréer. Det måste vara möjligt att gå 25 meter även om man hyrt en elsparkcykel.

IMD- INDIVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING

Gäller varmvatten. Detta EU-krav kommer med stor säkerhet inte att drabba vår förening i närtid men kommer att innebära åtgärder och uppgiftslämnande som kommer att ta tid i anspråk för styrelsen.

STOCKHOLMS MILJÖFÖRVALTNING – GRANSKNING AV EGENKONTROLLARBETE

Den 30 juni hade vi ett möte med miljöförvaltningen som ville granska vårt ”egenkontrollarbete”. Kontrollen innebär att förvaltningen vill kontrollera att vi som förening har uppfyller miljölagstiftningen och har ett förebyggande arbete för människors hälsa och miljön. Det innebär konkret kontroll på underhålls-arbete när det gäller tak, ventilation, fläktar, varmvattensystem, energianvändning mm. Föreningen har efter mötet fått godkänt av förvaltningen och nästa kontroll kommer troligen att ske om ca fem år.

HJÄRTSTARTARE

Fler och fler bostadsrättföreningar skaffa hjärtstartare i sina entréer. Att göra det är ett stämmobeslut. Om du är intresserad kontakta mig Richard Dour 076-3905191.

Med detta önskar Styrelsen för Brf Viking Karl alla en härlig sommar.

Logga in