25 februari 2021

Information från styrelsen (2021-02-25)

Hej!

Här kommer en uppdatering till medlemmarna från styrelsen i Brf Viking Karl.

EKONOMI

Föreningens ekonomi är fortsatt god och följer plan. Styrelsen har som en försiktighetsåtgärd beslutat att skjuta på nästa amortering till efter förenings-stämman. Den kalla vintern har gjort att vi fått högre uppvärmningskostnader än förra året och dessutom behövt betala för snöskottning och snöbevakning.

BRANDSYN

Brandsyn kommer att ske i fastigheten, hos de som anmält sig, måndagen den 8 mars 2021. De anmälda har kontaktats separat.

TERRASSEN UTANFÖR TVÄTTSTUGAN

Nedskräpningen med fimpar och annat gör att terrassen utanför tvättstugan ser riktigt tråkig ut. Det är svårt att förstå att inte alla medlemmar vill hålla vårt gemensamma hus snyggt och trevligt. En extra städning av uteplatsen innebär att föreningen måste betala för den vilket drabbar alla medlemmar.

BIG BAG UTANFÖR V21

Om någon känner till vem som har en Big Bag som stått utanför V21 under lång tid nu så var vänlig och meddela styrelsen. Vid renovering skall byggsopor och Big Bags tas bort minst en gång per vecka och får aldrig stå över en helg.

Om det är din Big Bag så se till att den transporteras bort omgående.

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA

Datum för årsstämma är planerat till söndagen den 13 juni 2021 kl 16.00.

MOTIONSTID - PÅMINNELSE

Motionstiden börjar den 8 mars 2021 och sista dagen för att lämna in en motion blir den 23 april, 2021.

Detta för att styrelsen skall ha tillräcklig tid att diskutera ekonomi och genomförbarhet med olika motioner och formulera styrelsens rekommendation.

Motioner lämnas antingen i föreningens brevlåda mittemot hissen på bottenplan Karlbergsvägen 57 eller skickas som e-mail till styrelsen.

OMBYGGNADSANSÖKAN

Med anledning av de frekventa ombyggnader och renoveringar som sker i våra fastigheter har styrelsen beslutat att införa en ombyggnadsansökan som den ansvariga medlemmen skall ha fyllt i och lämnat till styrelsen innan ombyggnad/renovering påbörjas. Detta kommer också att framgå av de nya ordningsreglerna.

ORDNINGSREGLER

Uppdaterade ordningsregler kommer att läggas upp på föreningens hemsida inom kort och dessutom delas ut. Vi ber alla medlemmar att ta del av de nyheter som finns i ordningsreglerna.

Med detta önskar Styrelsen för Brf Viking Karl ett fint slut på kvartalet.

Login