21 februari 2016

Hissarna ska renoveras

Renoveringen av hissarna starar på Karlbergsvägen måndag 14:e mars och kommer att pågå i ca 3 veckor.
Hissen kommer att vara avstängd under denna tid.

Nästa etapp blir Vikingagatan som startar måndag 4:e april och kommer att pågå i ca 3 veckor.
Hissen kommer att vara avstängd under denna tid.

Information om projektet kan lämnas av Allhiss AB, tel 08 85 94 30.

Styrelsen
Brf Viking Karl

Login