03 februari 2010

Genomgång av varmvatten och värmeförsörjning

BRF Viking Karls styrelse har inlett en utredning av ojämn värme i fastighetens bostäder. Det görs som en del av arbetet med framtagande av komplett underhållsplan men också drivet av synpunkter från flera medlemmar i fastigheten på ojämn värme i lägenheterna. Synpunkterna har framförts från flera håll i fastigheten, dvs ett enkelt mönster går ej att utröna. Feedback från energideklarationen som genomfördes 2009 indikerade även att fastighetens värmekostnader rimligtvis borde gå att sänka. Som del i det arbetet har nu en VVS firma engagerats som utfört två tester under de senaste veckorna för att kontrollera olika delar av systemen vilket medfört att vatten stängts av under ett antal timmar. Några enkla lösningar har än så länge inte framkommit men styrelsen arbetar vidare med denna fråga som givetvis har hög prioritet. All form av feedback från olika medlemmar välkomnas för att en komplett bild ska erhållas.

Styrelsen

Brf Viking Karl

Login