01 september 2009

Försäljning av hyresrätt på Vikingagatan 21 slutförd

Styrelsen slutförde under augusti en försäljning av en hyresrätt på Vikingagatan 21, 2tr. Processen bedöms ha utfallit väl och kommer att stärka föreningens ekonomi. En projektgrupp har tillsatts för att titta över fastighetens underhållsplan, investeringsbehov samt föreningens framtida ekonomi efter att den förbättrade situationen uppstått. När det arbetet slutförts kommer beslut om eventuella avgiftsförändringar att fattas.

Styrelsen

Brf Viking Karl

Login