09 april 2020

Extra nyhetsbrev om föreningens årsmöte

EXTRA NYHETSBREV OM FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Hej Medlemmar!

Med anledning av coronapandemin som härjar så har styrelsen beslutat att skjuta på föreningens årsmöte till en senare tidpunkt. Förhoppningsvis i augusti/september 2020 eller så snart pandemirestriktionerna tillåter. Det betyder att årsmötet som var aviserat till den 10 maj är inställt. Många bostadsrättsföreningar gör på samma sätt och skjuter på sina årsstämmor.

Vi följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendationer som senast uppmanat till att ställa in "alla icke nödvändiga möten” (även om antalet deltagare är lägre än 50 personer).   

Vi har också ställt frågan till vår jurist hos vår ekonomiska förvaltare NABO, och hon svarar:

"Hej Richard,

Som du skriver säger bostadsrättslagen att stämman ska hållas senast sista juni (el. sex månader efter räkenskapsårets utgång). Risken för att föreningen ska drabbas av någon form av ersättningskrav för att ni skjuter på stämman till hösten är mycket liten och att kalla till en stämma med fysiskt deltagande under rådande omständigheter är direkt olämpligt. Ett alternativt är att hålla digital stämma, medge poströstning men det är en avvägning ni måste göra. Det viktigaste i det här läget är att dels inte bidra till smittspridning, dels möjliggöra att medlemmar faktiskt kan delta. Vissa frågor lämpar sig bättre eller mindre bra för ex. digital stämma - vilket också måste tas i beaktande.

Med vänlig hälsning,

Veronica Södermark, Jurist"

Styrelsen har bedömt att det blir svårt att med bibehållen medlemsdemokrati genomföra en digital stämma om det inte blir alldeles nödvändigt.

Årsredovisningen för 2019 med revisionsberättelse kommer att distribueras till alla medlemmar och skickas till Bolagsverket i vanlig ordning. Ny kallelse till årsmöte kommer att skickas ut så snart vi kan sätta ett datum.

Har du frågor kring detta så kontakta styrelsen.

MEDDELANDE FRÅN VALBEREDNINGEN

”Hej grannar!

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?

Vill du vara med och besluta om vad som behövs i vår bostadsrättsförening?

Kontakta då gärna Josefin eller Susanne.

Val av nya styrelsemedlemmar görs i samband med årsmötet. Vi, Josefin och Susanne, har för avsikt att lämna över valberedningsarbetet till några andra. Är du intresserad så prata med oss.

Vi som nu sitter i valberedningen är:

Josefin Nordvall    0709-743457

Susanne Löf           0707-365185”

Med detta önskar styrelsen alla medlemmar en Glad Påsk!

Logga in