17 maj 2011

Årsstämman för verksamhetsår 2010 genomförd

Årsstämman för Brf Viking Karl hölls 17 maj kl 19. Justerat och undertecknat protokoll kommer att publiceras som brukligt är på hemsidan i nära framtid. Bland viktigare händelser kan nämnas att fyra nya styrelsemedlemmar i form av Alexander Butler (Karlbergsvägen 57), Daniel Ajmyr, Susanne Löf och Ayla Gabrielsson (samtliga Vikingagatan 21) valdes in samtidigt som Claes-Göran Ohlsson och Lill Lööf avböjde omval. De tre återstående av styrelsens ledamöter omvaldes med följden att styrelsen nu har 7 ledamöter. Befintlig extern (Eva Jansa) och intern (Jeffrey Lee) revisor omvaldes.  Valberedningen kom att bestå av Josephine Nordgren (omval) och Martin Simonsson (nyval). Uppdaterad information om styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter återfinns under rubriken "Styrelsen" på hemsidan.

//Styrelsen Brf Viking Karl.

Login