Du är här: Nyheter

Nyheter

Aktuell information rörande Brf Viking Karl.
 

Föreningsstämma Brf Viking Karl genomförd


Skrivet av - 25 May 2009
Nyheter >>

Årsstämman för Brf Viking Karl hölls 25 maj kl 19. Justerat och undertecknat protokoll kommer att publiceras som brukligt är på hemsidan i nära framtid. Bland viktigare händelser kan nämnas att en ny styrelsemedlem i form av Lill Lööf (Karlbergsvägen 57) valdes in samtidigt som Catharina  Juntti valde att ställa sin plats till förfogande. Samtliga övriga styrelsens medlemmar omvaldes. Befintlig extern (Eva Jansa) och intern (Jeffrey Lee) revisor omvaldes.  Valberedningen kvarstår i form av Åsa Talamo och Elisabeth Alinder. Uppdaterad information om styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter återfinns under rubriken "Styrelsen" på hemsidan.

//Styrelsen Brf Viking Karl.

Senast ändrad: 25 May 2009 kl. 20:10

Tillbaka